måndag 16 februari 2015

Hertiginnan Catherine talar om barns mentala hälsa- 'Children's Mental Health Week'


Hertiginnan Catherine stöttar Children's Mental Health Week som startade igång på måndagen. I sin roll som beskyddare för organisationen Place2Be har hon spelat in en video där hon talar om vikten av att hjälpa barn med deras mentala hälsa."Genom Place2Be har jag sett fördelarna med att ge barn stöd i deras mentala hälsa i den trygga skolmiljön". "Både William och jag tror verkligen att tidiga åtgärder kan förebygga problem i barndomen från att bli större senare i livet", säger Catherine bland annat i inspelningen.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...