fredag 8 mars 2013

Kung Carl Gustaf och Drottning Siliva tackar för länsbesöken så här långt

Foto:kungahuset.se
Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia är nöjda med länsbesöken så här långt. I veckan besökte de de småländska länen Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Allt som allt kommer det att bli 21 länsbesök under jubileumsåret. Näst på tur är Halland, Skåne och Blekinge den 4-6 april.

Efter det avslutande besöket i Jönköping summerade Kungaparet sina upplevelser av de tre senaste dagarna:

"Det bestående intrycket är alla de som har kommit och mött oss under de här tre dagarna, det är vi väldigt tacksamma över. Programmen som landshövdingarna har satt ihop har varit väldigt varierat, som ett kalejdoskop där vi har fått se olika delar av länen. Vi har under resorna fått information och orientering om de kommuner och platser vi har besökt av de som bor och verkar i trakten. Många har berättat för oss om sina utmaningar och det är glädjande att höra hur de alla möter dessa svårigheter med optimism och en stark framtidstro. Vi glädjer oss redan åt de tre nästa länsbesöken som går till Halland, Skåne och Blekinge."

Länsstyrelsen Jönköping/Twitter
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...